Workspace-as-a-service

Clevir365

As a Service, zonder zorgen

Wilt u de workspace afnemen als SaaS dienst? Dat is geen enkel probleem. Clevir biedt een state-of-the art CLEVIR365 platform aan vanuit Microsoft Azure. De specialisten van Clevir zijn in dit platform Host Control en daarmee Portal administrator.

De portal administrator zorgt voor de geografische spreiding over de datacenters van Azure over de gehele wereld. Dit resulteert in een hoge mate van beschikbaarheid. De software wordt per continent in 2 datacenters geplaatst en per datacenter in 3 zones.

Load Balance technieken zorgen voor een juiste verdeling van de workload over meerdere machines. Neemt de workload fors toe dan worden geheel automatisch extra machines ingezet zodat de snelheid van de omgeving is gegarandeerd.